Home

Blind en ernstig slechtziende kind

Het blinde en ernstig slechtziende kind

Ouders van een blind of ernstig slechtziend kind hebben verschillende hulpvragen, zoals: hoe ze hun kind het beste kunnen stimuleren tot bewegen, reiken en grijpen, hoe de ontwikkeling van het kind verloopt, waar ze op moeten letten bij de benadering van het kind, hoe ze tastgedrag kunnen bevorderen en hoe ze kunnen voorkomen dat het kind zich bezeert of valt.

 

Observatie en onderzoek zijn belangrijk om het kind te leren kennen en de specifieke motorische ontwikkeling in kaart te brengen. Het multidisciplinaire team van Koninklijke Visio voert vaak een ontwikkelingsscreening uit met specifieke testen voor blinde en ernstig slechtziende kinderen. Kinderfysiotherapie van de Bundeling zorgt voor motorische screening en verslaglegging.

 

De therapie wordt aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind en vindt meestal thuis plaats, maar kan ook in onze praktijk. Het kan zich richten op het verbeteren van de motoriek, arm- en handfunctie, tastgedrag, oor-hand coördinatie en bewegen op geleide van gehoor. Het doel is om deze motorische aspecten uiteindelijk toe te kunnen passen in het dagelijks leven van het kind.

 

Kinderfysiotherapie van de Bundeling maakt deel uit van de begeleiding van het jonge blinde kind, in samenwerking met het vroegbegeleidings-team van Koninklijke Visio. Er is regelmatige uitwisseling en rapportage tussen de ontwikkelingsbegeleider en kinderfysiotherapeut. Het uiteindelijke resultaat varieert, maar een cognitief normaal ontwikkelend blind of ernstig slechtziend kind kan een redelijke motorische ontwikkeling bereiken en deelnemen aan de maatschappij met adequate aanpassingen.

 

Meer informatie is te vinden in het boek "Baby en peuters met visueel functieverlies" van Marjolein Dik, ISBN 90-806020-2-7, en op de websites www.bartimens.nl en www.visio.org.