Home

Verwijzing, Vergoeding en Tarieven

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Bij ons kunt u terecht zonder verwijzing. Sinds 2006 kunt u rechtstreeks terecht bij de fysiotherapeut. U heeft in veel gevallen geen verwijsbrief nodig.
Voor een chronische indicatie is wel altijd een verwijzing van een huisarts of specialist noodzakelijk.

 

Voor fysiotherapie aan huis is een verwijzing noodzakelijk waaruit de noodzaak voor behandeling aan huis naar voren komt.

 

Voor sommige aandoeningen geldt een maximale behandelduur.

Verzekeraars hanteren verschillende voorwaarden voor chronische fysiotherapie, fysiotherapie bij volwassen, bij kinderen en bij verbijzonderingen zoals manuele therapie. Daarom dient u zelf bij uw verzekering na te gaan welke polisvoorwaarden voor u van toepassing zijn.

 

Het eventueel overschrijden van de behandellimiet/vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid. Bij overschrijding van uw budget fysiotherapie bij uw zorgverzekeraar komen de niet vergoedde kosten voor eigen rekening.

Behandelingen die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd worden alsnog bij u in rekening gebracht.

Het verzuimtarief is ±75% van de kosten van de voorgenomen behandeling.

 

Verder hebben wij contracten met alle zorgverzekeringen, bij twijfel, informeer even bij onze secetaresse. Bij overige vragen, neem contact met ons op of vraag aan uw behandelend therapeut.

 

Tarieven

1 januari tot en met 31 december 2023 (De nieuwe tarieven voor 2024 volgen nog!)

voor niet gecontracteerde verzekeringen:

 

Reguliere zitting € 38,50 

Screening, intake en onderzoek € 49,50 

Intake en onderzoek na verwijzing € 49,50 

Manuele therapie € 48,50 

Kinderfysiotherapie € 48,50 

Geriatrie € 48,50 

Oedeem € 48,50 

Toeslag aan huis € 11,00 

Toeslag in instelling € 6,00 

Groepsbehandeling 

  • 2 personen € 38,50 p.p. 
  • 3 personen € 34,00 p.p. 
  • 4 personen € 30,00 p.p. 
  • 5 t/m 10 personen € 20,00 p.p 

Instructie/overleg ouders van een kind € 29,50 

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 36,00 

Lange zitting € 48,50 

Eenmalig fysiotherapeutisch consult incl. 

verslaglegging € 61,00 

 

Verzuimtarief ± 75% van de voorgenomen behandeling