Home

Werkwijze en Huishoudelijk Reglement

Wij zijn (telefonisch) bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. Het secretariaat is elke dag tot 17.00 uur bezet (045-5250116). Soms lukt het niet om u direct te woord te staan. Sporadisch zetten we de voicemail aan om zo weinig mogelijk de behandelingen te hoeven onderbreken. Spreek daarom gerust uw boodschap en telefoonnummer in. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug, meestal nog dezelfde dag.

 

U kunt ons via email bereiken; info@debundeling.nl. Wij proberen nog dezelfde dag of uiterlijk de erop volgende dag te reageren. 

 

Wij werken uitsluitend met behandelingen op afspraak.

 

Wij streven ernaar om binnen enkele dagen na aanmelding een afspraak met u te plannen en de daadwerkelijke behandeling op korte termijn te starten. Onze dependance voor kinderfysiotherapie in MediPoint Heerlen is 2 dagen per week geopend. Als de kinderfysiotherapie in Heerlen dient plaats te vinden kan de wachttijd langer zijn.

 

Neem bij de eerste afspraak uw verzekeringspasje en uw paspoort of identiteitskaart mee. Bij kinderen die nog niet over een paspoort of ID kaart beschikken vragen we naar het paspoort of de ID kaart van een van de ouders. Ter controle van uw verzekeringsgegevens en BSN nummer raadplegen we bovendien de landelijke database van de organisatie Veilige Communicatie in de Zorg (VeCoZo).

 

Kwaliteit:
De fysiotherapeuten van de Bundeling zijn allen geregistreerd in het BIG register. Verder staan we ook geregistreerd in het Kwaliteitsregister van de beroepsvereniging KNGF of van het SKF.
De daarvoor gestelde eisen zijn o.a.:
– Deelname aan een klachtenregeling
– Deelname aan verplichte bijscholing, visitatie en intervisie
– Werken conform de KNGF- Richtlijnen

 

 • Gedurende het behandelverloop en /of na afloop van de therapie rapporteren we aan de verwijzend arts en/of de huisarts. Ook kunt uzelf een kopie van de verslaglegging krijgen. De kinderfysiotherapeuten geven de verslaglegging die voor derden (bijvoorbeeld de leerkracht) bestemd is, mee aan de ouders.
 • Wij werken op afspraak en doen er alles aan om gemaakte afspraken na te komen. Toch kan het voorkomen dat u even moet wachten omdat een behandeling langer tijd vergt dan gepland. Wij vragen uw begrip hiervoor.
 • Koffie, thee, chocomel en water staan steeds voor u klaar.
 • Bij huisvisites in de regio is de exacte tijd van aankomst moeilijker te plannen. Wij vragen u om 30 min voorafgaand aan de afgesproken tijd thuis te zijn of 30 min na het verstrijken van de geplande tijd te blijven wachten. Neem zo nodig contact op via het mobiele nummer van uw behandelend fysiotherapeut.
 • Er is een grote verscheidenheid aan zorgverzekeringen, aan aanvullende verzekeringen en dus aan vergoedingen. U bent zelf verantwoordelijk voor het budget dat u aan fysiotherapie kunt besteden. Wij helpen u graag bij onduidelijkheden over vergoedingen en doen ons best om samen met u het budget te bewaken.
 • De medewerkers van de Bundeling hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht. Wij benaderen u zoals we zelf benaderd willen worden en we luisteren naar uw wensen en voorkeuren. Laat het aan ons weten als u een voorkeur voor een specifieke behandelaar heeft, of als u liever door een man of door een vrouw behandeld wilt worden.
 • Klachtenregeling

We denken met u mee en we houden rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Zorg is voor ons geen standaard product en verschilt van mens tot mens. Als u desondanks niet tevreden bent over de geboden zorg, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

 • AED

De medewerkers van de Bundeling zijn allen geschoold in reanimatie. Een AED apparaat is in de praktijk aanwezig.
 

Privacy en geheimhouding:
Binnen de Bundeling wordt zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgegaan.
Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw schriftelijke goedkeuring. Voor informatie die de huisarts c.q. de behandelend specialist nodig heeft voor onderzoek of verwijzing wordt ook uw goedkeuring gevraagd.
Wij verwijzen hiervoor naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Algemene verordeningen:

 • Binnen de praktijk mag niet gerookt worden.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het gehele pand.
 • De Bundeling is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in /buiten het pand. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.
 • In geval men zich niet aan de instructies van het personeel houdt aanvaard de praktijk geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten en bezoekers.
 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 • Wij verwachten van patiënten een goede hygiënische lichaamsverzorging.
 • In onze praktijk spelen leeftijd, ras, religie, politieke overtuiging, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen rol. Wij verwachten van onze patiënten dat dit onderschreven wordt.

 

Veiligheid:
De apparatuur die wij binnen de Bundeling gebruiken wordt jaarlijks gecontroleerd en indien nodig gerepareerd of vervangen.

 

Meningsverschil of klacht:
Indien u ontevreden bent over uw behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit z.s.m. aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Verder verwijzen wij naar de brochure klachtenregeling.