Home

Neurologische problematiek en Cerebrale Parese (CP)

Bij Fysiotherapie De Bundeling begrijpen we dat kinderen/volwassenen met cerebrale parese (CP) of een andere neurologische aandoening unieke uitdagingen en behoeften hebben. Ons team van toegewijde en ervaren kinderfysiotherapeuten staan klaar om uw kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling, dagelijks functioneren en participatie in het maatschappelijk leven. We bieden gespecialiseerde (kinder)fysiotherapie gericht op het verbeteren van motorische vaardigheden, cognitieve functies, spraak, gezichtsvermogen, en gedrag.

 

Daarnaast spelen wij een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van eventuele afwijkingen/bijzonderheden. Door de jarenlange ervaring met kinderen in onze praktijk en de positieve ervaringen van onze verwijzers (artsen uit de regio), wordt er door deze verwijzers veelal gebruikt gemaakt van onze expertise. Wij hebben de lat op dit gebied dan ook zeer hoog liggen en zijn constant in ontwikkeling om dit ook zo te houden. 

 

We hebben namelijk een breed gespecialiseerd team (Kinder) fysiotherapeuten, waarbinnen ieder weer hun eigen specialisme. We hebben   therapeuten welke gespecialiseerd in o.a. neurologische pathologieën bij volwassenen welke aangesloten bij het Chronisch ZorgNet. Het is namelijk ook belangrijk, wanneer je een kind behandeld, te weten hoe dit in de volwassen leeftijd uit kan gaan zien en visa versa. Daarnaast is het fijn, dat therapie binnen de praktijk kan blijven worden voortgezet met alle kennis en geschiedenis in huis. 
 

Wat is Cerebrale Parese (CP)?

Cerebrale parese is een complexe aandoening die wordt veroorzaakt door een hersenbeschadiging die zich tijdens de vroege ontwikkeling van het kind voordoet. Deze aandoening kan leiden tot motorische problemen, zoals spierzwakte, spasticiteit, coördinatieproblemen, kan invloed hebben op de cognitieve vaardigheden, spraak, gezichtsvermogen en gedrag. Verder is elk kind anders en kunnen er andere problemen bij uw kind bestaan. In ons breed gespecialiseerd team begrijpen we de veelzijdigheid van CP en bieden we op maat gemaakte behandelingsplannen om uw kind te ondersteunen in zijn of haar unieke reis.


Onze Specialisatie in de behandeling:

Verder is iedereen anders en kunnen er meerdere problemen bestaan. In ons breed gespecialiseerd team begrijpen we de veelzijdigheid van een neurologische aandoening en bieden we op maat gemaakte behandelingsplannen om te ondersteunen in de ontwikkeling. Onze deskundige therapeuten zijn getraind in verschillende therapieën en interventies om de motorische vaardigheden en de spierkracht te verbeteren, preventie van de bewegingsbeperkingen (contracturen) en standsafwijkingen te bewerkstelligen, de cognitieve ontwikkeling te ondersteunen, spraak- en communicatievaardigheden te bevorderen, en zelfs gedragsmanagement aan te bieden.

                                                                                                  

De therapie is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau en de ernst van de stoornis. Er wordt altijd gestreefd om de hoogst mogelijke resultaten en activiteitenniveau te bereiken. De behandeling is niet alleen gericht op de persoon zelf, maar ook op hun omgeving.

 

BRON:

https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekte/cerebrale-parese