Home

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is een specialisatie die zich richt op het behandelen en begeleiden van (kwetsbare) ouderen. De Bundeling is al jaren specialist op dit gebied en wij werken samen met veel disciplines en netwerken in de regio.

 

Het doel van geriatriefysiotherapie is het optimaliseren van de mobiliteit, zelfstandigheid en kwaliteit van leven van oudere mensen.

Geriatriefysiotherapie richt zich op het behandelen van specifieke problemen die vaak voorkomen bij ouderen, zoals verminderde spierkracht, verminderde mobiliteit, evenwichtsproblemen, valrisico, pijnklachten, verminderde conditie en problemen met dagelijkse activiteiten. De behandeling kan bestaan uit oefentherapie, advies en begeleiding bij het gebruik van hulpmiddelen, valpreventie en het aanleren van compensatiestrategieën.

De geriatriefysiotherapeut houdt rekening met de specifieke fysieke, cognitieve en sociale factoren die een rol spelen bij ouderen. De behandeling wordt afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden van de oudere persoon, met als doel het behouden of verbeteren van de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven. 

 

Voor meer informatie zie de website van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) https://nvfg.kngf.nl/

 

Voor overige vragen of om meteen een afspraak te maken, neem contact met ons op. Zie hieronder ons top geriatrie team!

De bovenstaande therapeuten zijn gespecialiseerd in Geriatriefysiotherapie