Home

Kinderbekken kinderfysiotherapie (poep en plas klachten)

Kinderbekken Fysiotherapie
 / Poep en Plasklachten

 

Een kinderbekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het gebied van bekken, buik en bekkenbodem van het kind. Meestal gaat het dan over plas-en poepproblemen. 
Wat onze kinderbekkenfysiotherapeuten onderscheid van anderen, is dat ze beide ook ervaren kinderfysiotherapeuten zijn.

Onze kinderbekkenfysiotherapeuten zijn extra gespecialiseerd om met het kind spelenderwijs de hulpvraag te beantwoorden. Hierbij 

leren we ze o.a. voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe die te gebruiken, hoe het 

urine- en darmstelsel werkt en adviezen te geven omtrent dieet, toilethygiëne. 

Belangrijk om te weten is dat heel veel kinderen last hebben met zindelijkheid, plassen en ontlasten. Wat ons sterk maakt is dat onze therapeuten naast kinderbekkenfysiotherapeut ook kinderfysiotherapeut zijn en breed gespecialiseerd.

Een kinderbekkenfysiotherapeut kan helpen bij volgende problemen: 

- Verlies van urine (druppelverlies of verlies van een volledige plas)

- Heel vaak moeten plassen

- Terugkerende blaasontstekingen

- Bedplassen

- Verlies van ontlasting of vegen in de broek

- Obstipatie of verstopping

- Buikpijn 

- Angst voor ontlasten of plassen

- Problemen op het gebied van seksualiteit (jong volwassenen)

HET ONDERZOEK

We starten het onderzoek altijd eerst met een uitgebreide vragenlijst of anamnese.

Daarnaast zal ook gevraagd worden om voor de eerste afspraak gedurende een aantal dagen een plasen defecatiedagboek bij te houden. 

Ook zal er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden, deze geeft informatie omtrent de algemene 

motoriek van uw kind, waarbij ook de functie van de bekkenbodemspieren wordt geëvalueerd. 

De kinderbekkenfysiotherapeut werkt nauw samen met andere professionelen zoals de 

kinderpsycholoog, verpleegkundigen, (kinder)artsen, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, 

diëtisten etc. 

De behandeling kan bestaan uit: 

- Uitleg over de blaas, darmen, plassen, ontlasten en de bekkenbodem. Dit aan de hand van 

voorlichtingsmateriaal aangepast aan de leeftijd van uw kind.

- Uitleg over het ontstaan van de klachten 

- Uitleg en aanleren van een goeie toilethygiëne/houding, juiste plas-en ontlastingstechniek

- Vocht- en vezeladviezen 

- Bewegingsadviezen

- Ademhalingsoefeningen

- Bewustwording van de bekkenbodemspieren (aan-en ontspannen)

- Coaching tijdens plaswekkertraining. 

Alle oefeningen en adviezen worden op het niveau van het kind aangereikt. Spelenderwijs probeert 

het kind controle te krijgen over zijn klachten.

De behandeling vraagt veel van uw kind: inzet, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen.

Uw kind zal hulp nodig hebben om het vol te houden. U speelt als ouder een grote rol om uw kind te stimuleren en motiveren.

 

Kijk voor meer informatie en tips op de website: https://zomaarzindelijk.nl, www.poeppoli.nl of www.hillieenbillie.nl 

 

Binnenkort hier ook onze nieuwe informatiefolder.

 

Bij meer vragen, neem gerust contact op of maak direct een afspraak bij een van onze gespecialiseerde therapeuten Francis Vogelaar en Wil Moonen.