Home

NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Binnen de NAH maken we onderscheid in hersenschade die plotseling of geleidelijk ontstaan is.

Plotselinge hersenschade ontstaat door o.a een hersenbloeding, herseninfarct of ongeval. Bij plotselinge hersenletsel wordt in het ziekenhuis gekeken welke behandeling het beste bij de patiënt past.

 

De polikliniek Revalidatie van het Zuyderland Medisch Centrum heeft een gespecialiseerd team van mensen voor hersenletsel die deel uitmaken van het NAH netwerk. Dit team bestaat uit revalidatiearts, neuropsycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en maatschappelijk werker.

 

De Bundeling is ook aangesloten en lid van dit NAH netwerk en zo werken wij nauw samen met bovengenoemd team (Via Mijn Zorgtransitie).

Als behandeling in een particuliere praktijk kan plaatsvinden kan er vanuit Zuyderland naar ons verwezen worden voor fysiotherapie. Soms start de behandeling thuis en als het beter gaat kan de patiënt naar de praktijk komen voor de behandeling.

 

Omdat de gevolgen van plotseling hersenletsel divers zijn zal ook de behandeling bij elke patiënt anders zijn. Het meest bekende beeld dat mensen kennen is een halfzijdige verlamming. 

Bij neurorevalidatie wordt door de fysiotherapeut samen met de patiënt een behandelplan gemaakt. Door te werken aan kracht, mobiliteit, conditie, balans en uithoudingsvermogen proberen we het lopen of de algemene dagelijkse handelingen te behouden of verbeteren.

 

Voor geleidelijk ontstaan hersenletsel zoals Parkinson en MS, zie deze onderwerpen in ons overzicht.